POVRAT, ZAMJENA I REKLAMACIJE


Web trgovina ek-energija.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Sve povrate robe  kupljene putem web trgovine zaprimamo na adresi: E.K. Energija d.o.o., Kukuljanovo 385, 51227 Kukuljanovo, Škrljevo, Hrvatska, s naznakom „za web trgovinu“. 

  1. Raskid ugovora o kupoprodaji 

Imate pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.  

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, potrebno je dostaviti prije isteka navedenog roka pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, zajedno s originalnim računom. Obrazac možete dostaviti u paketu zajedno s robom ili na e-mail adresu: info@ek-energija.hr

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu preuzmite na ovom linku. Možete ga ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisa. 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresuE.K. Energija d.o.o., Kukuljanovo 385, 51227 Kukuljanovo, Škrljevo, Hrvatska.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži. Ukoliko je do korištenja (umanjenja vrijednosti) došlo, po primitku vraćene robe izvršiti ćemo procjenu stanja robe prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će vam postotak povrata novca biti isplaćen. U takvim situacijama ćemo vas kontaktirati i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje. 

Najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili vašu obavijest o odluci raskida ugovora, uz uvjet da ste izvršili svoju obvezu povrata isporučene robe, izvršiti ćemo povrat vaše uplate koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom narudžbe.  

Nažalost nismo u mogućnosti izvršiti povrat dodatnih troškova, niti bilo kakve druge troškove povezane s procesom povrata. Pošiljke koje su poslane na način da zahtijevaju plaćanje prilikom preuzimanja također nismo u mogućnosti primiti.  

2. Zamjena artikala 

Ukoliko ste nakon primitka robe ustanovili da vam se artikl  koju ste naručili ne odgovara i želite ga zamijeniti za isti artikl u drugih karkteristika, to možete učiniti na sljedeći način. 

Javite se našoj korisničkoj službi na e-mail adresu info@ek-energija.hr i obavijestite nas o vašoj želji. Provjeriti ćemo ako je željeni artikl dostupan. Ukoliko je artikl dostupan, artikl koji želite zamijeniti potrebno je zajedno s originalnim računom zapakirati u transportnu ambalažu, te ga poslati na gore navedenu adresu. 

Kupac je dužan sam snositi izravne troškove povrata robe, prema cjeniku dostavne službe koju će koristiti za povrat. 

Zamjena je moguća isključivo ako roba nije korištena i nalazi se u originalnoj. 

Zamjenski artikl će vam biti isporučen u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko željeni artikl nije dostupan ili želite zamijeniti kupljeni artikl za drugi, potrebno je da s vaše strane izvršite jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji kojeg možete naći ovdje. 

3. Reklamacije robe s nedostatkom 

U zaista rijetkim slučajevima kada primite robu s nedostatkom ili se isti pojavi kasnije, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.  Zapisnik o prigovoru/reklamaciji web trgovine.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu info@ek.energija.hr ili putem pošte na adresu E.K. Energija d.o.o., Kukuljanovo 385, 51227 Kukuljanovo, Škrljevo, Hrvatska, s naznakom „za web trgovinu . Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te ćemo rješavanju postupiti sukladno zakonu o Zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima. 

Nakon poslanog prigovora, robu s materijalnim nedostatkom potrebno je vratiti na gore navedenu adresu. 

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. 

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijeniti ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka i refundirati trošak dostave reklamiranog artikla ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod uključujući i trošak dostave reklamiranog artikla. 

U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca. 

Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na e-mail adresu info@ek-energija.hr