FAQ – često postavljana pitanja

E. K. Energija proizvode možete pronaći u E. K. Energija katalogu. Ukoliko tamo ne možete pronaći agregat po svojoj mjeri, javite nam se i izradit ćemo personalizirani agregat. Baš po vašoj mjeri. E. K. Energija ima rješenje za vas. Obratite nam se s povjerenjem, domaća energija po mjeri vašeg uspjeha je na korak do vas.

Vrlo konzervativni pristupi odabiru agregata s obzirom na potrebnu snagu svode se na izbor agregata snage jednake kao zakupljena snaga iz mreže ili izbor prema kriteriju udarnog preuzimanja tereta, gdje je startna struja (snaga potrebna za pokretanje) otprilike 60% nazivne snage agregata. Tih 60% snage je udarno opterećenje koje moderan turbo dieselski motor s generatorom može prihvatiti u jednom koraku bez propada napona većeg od 5% i propada frekvencije ne većeg od 10%, sukladno važećim normama u određenoj klasi. I jedan i drugi pristup će, ukoliko se postupa po dobroj inženjerskoj praksi, dati rezultat, snagu agregata, u istom redu veličine. Pa iako tako dobivena snaga može izgledati pretjerano, treba voditi računa da agregat nije mreža te da prilikom lokalnih, razmjerno velikih promjena opterećenja nema mrežnu stabilnost, ali također da nema više tako visoku cijenu kao nekada, te najčešće predstavlja vrlo, vrlo mali postotak investicije objekta. Daljnja prednost ovog pristupa je zadovoljenje eventualnih potreba za kasnijim povećanjem snage. Od niza drugih pristupa i izračuna, navodimo onaj kojim sebe štite proizvođači motora, a koji kaže da bi diesel motor trebao trajno raditi u režimu 40 – 70% nazivne snage, pa uzimajući u obzir stvarno korištenu snagu na objektu u trajnom radu možemo smanjiti potrebnu snagu agregata, odnosno njen izbor. Naravno, u slučaju postojanja, priključenja velikih induktivnih trošila treba biti oprezan s ovim pristupom.

Komutacija  (lat. commutatio), općenito: promjena, izmjena redoslijeda; zamjena, supstitucija.  

Sa ciljem izbjegavanja „sudara“ dvaju (ili više) neovisnih izvora električne energije,ugrađuju se preklopke ili sklopovi koji omogućuju napajanje s jednog ili drugog izvora. Uobičajene izvedbe su međusobno blokirani sklopnici, prekidači ili preklopke koje po svojoj konstrukciji mogu biti uključene u jednom ili drugom položaju. Ti sklopovi mogu biti ručni ili automatski. Prilikom instalacije automatskih agregata, kao izvora rezervnog napajanja, uobičajeno je instalirati sklop koji komutaciju odrađuje automatski. Odabir nazivne struje sklopa za komutaciju je vrlo bitan i mora biti jednak ili veći od maksimalne ukupne struje priključenih potrošača.  

AMF je skraćenica za Automatic start in case of Mains Failure, odnosno način rada u kojem agregat automatski starta u slučaju nestanka strujne mreže.

MRS je skraćenica za Manual or Remote Start, odnosno način pokretanja i zaustavljanja agregata ručnim nalogom ili daljinskim nalogom putem (električnog) signala.

Testni način rada omogućuje probno, a takvo bi trebalo biti i redovno, pokretanje agregata s ciljem ispitivanja njegove ispravnosti i osiguranja spremnosti u stvarno potrebnom trenutku. Testni način rada neće pokrenuti komutaciju, pa u tom načinu rada neće biti prekida mrežnog napajanja potrošača, kako prilikom starta pa tako niti prilikom zaustavljanja.

Moderni elektroagregati E. K. Energija proizvodnje opremljeni su kontrolerima koji prikazuju sve bitne parametre rada, kao što su naponi, frekvencije, struje mreže i potrošača, napon startne baterije, pritisak ulja i temperaturu rashladne tekućine motora te generatorima koji imaju automatsku regulaciju napona. Za agregate za automatski rad, AMF funkcija, obvezna je ugradnja pred-grijača rashladne tekućine motora (kod manjih snaga to mogu biti pred-grijači zraka, žarnice za hladni start), punjača startne baterije, ispusta ulja i/ili pumpe za ispumpavanje ulja motora, davača nivoa goriva. Za ispunjavanje zahtjeva normi i pravila zaštite na radu, naši su agregati opremljeni prekidačem (gljiva) za iskop u nuždi, ispušnim lonca prikladnog stupnja prigušenja buke, mehaničkim zaštita od dodira rotirajućih i vrućih dijelova, zaštitama od dodira napona, uzemljenjem, bravama u svrhu sprječavanja neovlaštenog otvaranja.

S obzirom da je svaki elektroagregat u svojoj osnovi jedna mala i kompletna „strojarnica“, popis strojarske, elektro i komunikacijske opreme kojom ga je moguće opremiti gotovo je neograničen. 

Navodimo samo nekoliko primjera: 

  • kod agregata za vanjsku ugradnju u hladnim vremenskim uvjetima ugradnja gel baterije i grijača spremnika diesel goriva. 
  • oprema za daljinski nadzor i upravljanje, 
  • te brojni drugi prema zahtjevu kupca. 

Svaki agregat je, kao prvo i osnovno, NUŽNO pravilno instalirati s aspekta njegove namjene i zaštite na radu te pritom osigurati pravilne uvjete pristupa, hlađenja, zaštite od buke, zaštite od požara i održavanja.
Rado ćemo za vas napraviti prikladan projekt ugradnje, bilo da se radi o ugradnji u vanjskom ili unutarnjem prostoru. 
Orijentacije i primjera radi, otvori za ulaz zraka za hlađenje i izgaranje, kao i za ispuh toplog zraka trebali bi biti min. 20% veći od površine hladnjaka motora s hlađenjem voda – zrak.  

Najispravniji odgovor na pitanje o namjeni agregata je onaj da mora — osigurati struju.

Ipak, na neke stvari je korisno obratiti pažnju. Primjerice, ukoliko trebate agregat za rezervno napajanje, a vaš objekt ima prikladan prostor za instalaciju vrijedi razmotriti unutarnju ugradnju otvorenog agregata, naravno uz ispravnu ugradnju. 

Prijevoznim agregatom možete zadovoljiti potrebe više međusobno udaljenih objekata, naravno ne istovremeno, a ručne alate na gradilištu najlakše je pogoniti malim prijenosnim benzinskim agregatom sa zrakom hlađenim motorom. Ako vam je za istu namjenu potreban kvalitetan napon jer imate potrošač koji ne trpi velike propade napona ili će broj radnih sati biti velik, svakako je bolje odabrati agregat s diesel motorom i generatorom s regulacijom napona. 

Kada je agregat za struju izvor rezervnog napajanja koji će rijetko raditi, najčešći izbor je agregat s diesel motorom. Iako postoje rješenja s benzinskim i plinskim motorima, diesel motor zbog svoje konstrukcije, a i diesel gorivo zbog svoje manje hlapljivosti od benzina, pouzdaniji su prilikom automatskih pokretanja nakon dugih perioda stajanja odnosno nekorištenja.

Elektroagregati kao rezervni izvor napajanja ili kao primarni izvor energije mogu biti: 

  • prijenosni, prijevozni ili stacionarni,  
  • otvoreni (za pravilno projektiranu i izvedenu ugradnju u zatvoreni prostor) ili zatvoreni u protubučnom pokrovu, haubi (za pravilno postavljanje na vanjsku površinu, ili također, pravilnu ugradnju u zatvoreni prostor) 
  • automatski ili s pokretanjem na ručni nalog   

Najčešće su pogonjeni motorima s unutarnjim izgaranjem, a motori mogu biti benzinski, plinski ili diesel motori, hlađeni ili zrakom ili rashladnom tekućinom, regulirani mehanički, električki ili elektronski.  E. K. Energija u svom proizvodnom programu ima agregate svih gornjih kombinacija, odnosno vrsta a time i namjena i raspona snaga.