Kako pravilno odabrati agregat s obzirom na potrebnu snagu?

Vrlo konzervativni pristupi odabiru agregata s obzirom na potrebnu snagu svode se na izbor agregata snage jednake kao zakupljena snaga iz mreže ili izbor prema kriteriju udarnog preuzimanja tereta, gdje je startna struja (snaga potrebna za pokretanje) otprilike 60% nazivne snage agregata. Tih 60% snage je udarno opterećenje koje moderan turbo dieselski motor s generatorom može prihvatiti u jednom koraku bez propada napona većeg od 5% i propada frekvencije ne većeg od 10%, sukladno važećim normama u određenoj klasi. I jedan i drugi pristup će, ukoliko se postupa po dobroj inženjerskoj praksi, dati rezultat, snagu agregata, u istom redu veličine. Pa iako tako dobivena snaga može izgledati pretjerano, treba voditi računa da agregat nije mreža te da prilikom lokalnih, razmjerno velikih promjena opterećenja nema mrežnu stabilnost, ali također da nema više tako visoku cijenu kao nekada, te najčešće predstavlja vrlo, vrlo mali postotak investicije objekta. Daljnja prednost ovog pristupa je zadovoljenje eventualnih potreba za kasnijim povećanjem snage. Od niza drugih pristupa i izračuna, navodimo onaj kojim sebe štite proizvođači motora, a koji kaže da bi diesel motor trebao trajno raditi u režimu 40 – 70% nazivne snage, pa uzimajući u obzir stvarno korištenu snagu na objektu u trajnom radu možemo smanjiti potrebnu snagu agregata, odnosno njen izbor. Naravno, u slučaju postojanja, priključenja velikih induktivnih trošila treba biti oprezan s ovim pristupom.