Korisna opcijska oprema na koju treba obratiti pažnju prilikom kupovine agregata.

S obzirom da je svaki elektroagregat u svojoj osnovi jedna mala i kompletna „strojarnica“, popis strojarske, elektro i komunikacijske opreme kojom ga je moguće opremiti gotovo je neograničen. 

Navodimo samo nekoliko primjera: 

  • kod agregata za vanjsku ugradnju u hladnim vremenskim uvjetima ugradnja gel baterije i grijača spremnika diesel goriva. 
  • oprema za daljinski nadzor i upravljanje, 
  • te brojni drugi prema zahtjevu kupca.