Što je to komutacija – prebacivanje rada mreža / agregat?

Komutacija  (lat. commutatio), općenito: promjena, izmjena redoslijeda; zamjena, supstitucija.  

Sa ciljem izbjegavanja „sudara“ dvaju (ili više) neovisnih izvora električne energije,ugrađuju se preklopke ili sklopovi koji omogućuju napajanje s jednog ili drugog izvora. Uobičajene izvedbe su međusobno blokirani sklopnici, prekidači ili preklopke koje po svojoj konstrukciji mogu biti uključene u jednom ili drugom položaju. Ti sklopovi mogu biti ručni ili automatski. Prilikom instalacije automatskih agregata, kao izvora rezervnog napajanja, uobičajeno je instalirati sklop koji komutaciju odrađuje automatski. Odabir nazivne struje sklopa za komutaciju je vrlo bitan i mora biti jednak ili veći od maksimalne ukupne struje priključenih potrošača.