Što je to test mode / testni način rada agregata?

Testni način rada omogućuje probno, a takvo bi trebalo biti i redovno, pokretanje agregata s ciljem ispitivanja njegove ispravnosti i osiguranja spremnosti u stvarno potrebnom trenutku. Testni način rada neće pokrenuti komutaciju, pa u tom načinu rada neće biti prekida mrežnog napajanja potrošača, kako prilikom starta pa tako niti prilikom zaustavljanja.