Zaštita podataka

Zaštita privatnosti

Pregledavanje web stranica E. K. Energija d.o.o. (ek-energija.hr) (dalje u tekstu: web stranica) anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju.

E. K. Energija d.o.o. (dalje u tekstu: E. K. Energija) automatski prikuplja podatke o uređaju kojim pristupate web stranici. Ove podatke E. K. Energija koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih E. K. Energija koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti. Prilikom upisa osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama, uputit ćemo vas na ovu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali sa svojimpravima u odnosu na zaštitu predmetnih osobnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je E. K. Energija voditelj obrade osobnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na web stranicama te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani E. K. Energiji.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati E. K. Energija na info@ek-energija.hr te na adresu sjedišta E. K. Energija d.o.o.

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Ostvarenje vaših prava (zahtjev) ili prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti E. K. Energiji na info@ek-energija.hr.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

E. K. Energija može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima.

E. K. Energija ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika web stranica trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. E. K. Energija može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, proslijediti vaše osobne podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe. U takvim slučajevima E. K. Energija će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.